Untitled

MAT: Zhang - Zhang2

2012  mixed technique  35 x 49 cm

Go to the painter's page: ZHANG HONGMEI