Potato field

Tkacev, tkachev, Russian painting, country, potato field

MAT: ALEKSEJ e SERGEJ TKACEV - T-67

1966, oil, cm. 70 x 50

Go to the painter's page: Aleksej and Sergej TKACEV